Kafirlerden İman Beklemek
Bakara Suresi 75-76. Ayetlerin Mealleri:

75- Şimdi siz onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlar içinde öyle bir grup var ki Allahın kelamını işitirler ve onu anladıktan sonra onu bile bile değiştirirlerdi.
76- Onlar müminler ile karşılaştıklarında "inandık" derler. Fakat birbirleri ile başbaşa kaldıkları zaman "Rabbiniz katında aleyhinize delil olarak kullansınlar diye mi Allahın size açıkladıklarını onlara anlatıyorsunuz? Bunun yanlış olduğuna aklınız ermiyor mu? Derler.أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُوَهُمْ يَعْلَمُونَ 75 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَاللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 76


Bakara Suresi 75- 76. Ayetlerin Tefsiri:

أَفَتَطْمَعُونَ(Arzu edermisiniz) Hitap Resulullah ve müminleredir.
أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ(Size iman etmelerini) Davet ettiğiniz için imanı hasıl edeceklerini mi size icabet edeceklerinimi arzu edersiniz. İmanı ihdas edeceklerini mi beklersiniz. Ehli kitab hakkındadır.


وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ(Muhakkak onlardan bir gurup) geçmişlerinden bir taife.

يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ (Allahın kelamını işitirler) Tavratta okudukları şeyler.

ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ(Sonra onu değiştirirlerdi) Muhammedin (Aleyhisselam) sıfatların recim ayetini değiştirdiler veya manayı arzularına göre tevil edip izah ettiler.

Denildiki bunlar Musanın seçtiği yetmiş kişi olup Musa (Aleyhisselam) Allah ile konuştuğu vakitte Allahın kelamını işittiler. Ona emrettiği ve yasakladığı şeyleri dinlediler.

Sonra dedilerki Allahı işittik kelamının sonunda şöyle dedi: eğer şu şeyleri yapmaya gücünüz yeterse onları yapın. Eğer yapmak istemezseniz bir sakınca yoktur.
Değiştirme işi evvelkiye göre ayletleri bozmak tebdil etmektir. İkincisine göre ziyadelik yapmaktır.

مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ(Onu anladıktan sonra) Akıllarıyla anladıktan ve doğruluğunda şüpheleri kalmadıktan sonra.

وَهُمْ يَعْلَمُونَ(Halbuki onlar bilirler) Kendilerinin yalancı ve iftiracı olduklarılarını. Bunların eskileri ve reislerinin hali böyle olunca nasıl bunlardan iman etmek ve ayetleri değiştirmeyi terk etmek beklensin.

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا(İman edenlere kavuştukları vakit) Yahudiler veya münafıklardır.


قَالُوا آمَنَّا(inandık derler) Sizin hak olduğunuza peygamberimizin Tevratta onu müjdelendiğine inandık.


وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ(Bazısı bazısı ile başbaşa kalınca) Münafık olmayanları münafıklık yapanlarına şöyle der.


قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ(Allahın size beyan ettiği şeyi onlara haber mi veriyorsunuz?) Muhammed'in vasıflarından Tevratta size beyan edilen şeyleri onlara haber mi veriyorsunuz?


Veya münafıklık yapan yahudiler yuhadilikte katı davranıp geri kalanlara derler. Zira bunlar hem yahudilere ve hemde müminlere karşı münafıklık ederler.
Burdaki soru azarlamak ve onlardan ortaya çıkan bu münafıklık hareketini inkardır. Yani bu şekilde yapmanız uygun değil.


لِيُحَآجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ(Rabbinizin yanında sizinle çekişmeleri için) Kitabında Rabbinizin indirdikleri ile aleyhinize mücadele etmeleri için mi?


أَفَلاَ تَعْقِلُونَ(Akıllanmayacakmısı nız?) Sizinle mücadele edeceklerini anlamıyor musunuz. Veya Allahu Teala müminlere hitap ederek "Onların iman etmeyeceklerini anlamıyormusunuz" buyurmaktadır. Onların hallerini anlamıyormusunuz onların iman etmelerine arzunuz olmasın.


Bu ikinci manaya göre bunlarla fazla uğraşmaya gerek yoktur. Zaten ahır zamanda yahudilerin ekserisi büyük savaş sonunda öldürülecek dünya onlardan temizlenecek. Hıristiyanlardan çok kimselerin isa aleyhisselamın gelmesiyle iman edeceği rivayetleri vardır.