PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : DerslerSayfa : [1] 2

 1. Akvaryum Suyu{resim değil açıklama }
 2. Karma Nasıl İşler? « Karma Felsefesi
 3. Zeka « Karma Felsefesi
 4. Yaparak Öğrenmek « Karma Felsefesi
 5. Karma ve İçsel Evrim « Karma Felsefesi
 6. Özgürlük ve Çevre « Karma Felsefesi
 7. Özgürlük, Kader, Alın Yazısı « Karma Felsefesi
 8. Felsefe nedir ?
 9. Felsefenin Tarihçesi
 10. Paraleller Ve Merİdyenler
 11. Atmosfer Nedir Faydalari Nelerdir?
 12. DÜnyanin Şeklİ Ve SonuÇlari
 13. TÜrkİye8217;nİn Matematİksel Ve Özel Konumu
 14. Ankara Savaşı Nedenleri, Sonuçları, Fetret Devri
 15. Takvİm-İ Vekayİ
 16. Mondros Ateşkes Antlaşması « Osmanlı Tarihi
 17. Tarih Haritaları
 18. Atmosfer ve Özellikleri
 19. Harita Bilgisi
 20. İngilizce öğrenmek istiyorum diyenler için...
 21. Prim Algoritması
 22. Pi Sayısı
 23. Lenf Sistemi
 24. Mikrobiyoloji , tarihçe ve alt dalları
 25. Kemİklerİn Yapisi
 26. Çözeltiler
 27. Moleküler biyoloji
 28. virüslerde üreme(animasyonlu)
 29. Bilgisayar Staj Dosyası 40 gün her gün ayrı ayrı resimli
 30. tartışma-açık oturum-panel-münazara..
 31. psikoloji/sosyoloji
 32. Fizik Terimleri Sözlüğü
 33. felsefe konuları
 34. Türk Dili ve Edebiyatı-GAZEL
 35. Türk Dili ve Edebiyatı- Aşık Tarzı Türk HaLk Şiiri
 36. Kafiye (Uyak) BiLgisi
 37. Anlamla İlgili Anlatım Bozuklukları
 38. Türk Şiirinin Gelişimi
 39. Anlatım Biçimleri
 40. Nihat Sami BANARLI Türkçe’nin Sırları
 41. zarflar
 42. sıfatlar
 43. destanlar ve özellikleri
 44. €lementler
 45. qılqamıs destanı
 46. Ajans Haberciliği
 47. Anayasal Hak ve Sorumluluklar(Gazetecilik)
 48. Fizik konuları
 49. Atatürk' ün Türk Dili Ile Ilgili Söyledikleri
 50. battal qazi
 51. Kuantum Fiziği
 52. öğretici metinler
 53. Divân-ı Lügati't-Türk
 54. dede korkut hikayeleri
 55. Matematik kitapları 34 adet
 56. Edebiyat Hakkında önemli bilgiler
 57. Atabetü'l Hakayık
 58. Kutadgu Bilig
 59. The Simple Past Tense
 60. Simple Future Tense
 61. The Simple Present Tense
 62. Yazım Kuralları
 63. Göktürk alfabesi(TÜRKLER'İN milli alfabesi
 64. Eski Türk edebiyatı
 65. Bazı Ülkelerin Tarihi
 66. Tanzimat edebiyatı
 67. Soru Bankası Programı yazılımı
 68. Eğitim Yazılımları
 69. İNGİLİZCE Fiiller
 70. …Nazım Biçimleri…
 71. II. Meşrutiyetten sonra Türk edebiyatı
 72. Dünya Edebiyatında Edebî Akımlar
 73. Danişmendname
 74. Bilgi Kuramı
 75. En Yüksek Dağlar: Dünya
 76. en yüksek dağlar : Türkiye
 77. K2
 78. | Faktöriyel İşlemi
 79. Tek ve Çift Fonksiyonlar
 80. Taban Aritmetiği
 81. Matematik ve firavun
 82. Fovizm & Kubizm
 83. Animasyon Düzenleme
 84. Açıortay - Kenarortay
 85. metnin yapısını oluşturan ögeler
 86. Ağ Veri Tabanı Kurulumu
 87. Bağıntı, Fonksiyon, İşlem
 88. 1. DERECEDEN 1 BİLİNMEYENLİ Süper anlatım
 89. Edebiyat Sözlüğü
 90. Pisagor teoremi
 91. Açilar
 92. Yunus Emre Şiirleri**
 93. Ünlü CoğrafyacıLar
 94. madéNciLik.
 95. nükLéér parcaLaNma.
 96. PetroL kuyusu şeması
 97. Temiz Enerji Kaynakları
 98. TÜrkİye'de Madenler ve Enerji Kaynaklari
 99. Coğrafyada Bilinmeyenler..
 100. dünyanın şekli ve boyutları
 101. Coğrafya Nedir? Ne Değildir?
 102. Turizm
 103. Yangin
 104. Yanginin Sebepleri:
 105. Yangin Etkenleri:
 106. göLLer.
 107. Güneş Tutulmasi Ile Depremler Arasinda Bir Ilişki Var Mi?
 108. Türk Dili ve Edebiyatı-Göstermeye BağLı Edebi MetinLer ve Tarihi GeLlişimLleri
 109. Türk Destanları
 110. Türkiye’de Toprak çeşitleri
 111. Bitki hastalıkları
 112. Kirchhoff Kanunları
 113. Ay tutulması , Güneş tutulması , Kara delik ve Gezegenler
 114. Kuvvet Ve Hareket
 115. X-Işınlarının Bulunuşu
 116. Einstein Kuramları
 117. Elektromanyetik Dalgalar
 118. Sürtünmeli yüzeylerde hareket
 119. İvme (Hız Değişimi)
 120. Kuvvetlerin Bileşkesi
 121. Newton [ Okuma Parçası ]
 122. Basit Makineler
 123. Kuvvetİn Harekete Etkİlerİ
 124. özkütle (yoğunluk)
 125. merkezcil kuvvet
 126. psikoLojii.
 127. doqaL sayıLar
 128. Atilla İlhan'ın hayatı...
 129. Çoklu Zeka
 130. Biyoloji 10. sınıf ders sunuları
 131. Biyoloji 11. sınıf ders sunuları
 132. Sağlık Meslek liseleri için "Hemşirelik Süreci" konu anlatımı
 133. Tarihe Geçen Kadınlar...
 134. Avrupa tarihinin 10 büyük yalanı
 135. Dünyadaki Tüm Ülkelerin Tarihi
 136. Dünya Tarihine Geçen Suikastler...
 137. Viyanayı kurtaran kibir
 138. bilim adamları
 139. Yüzyılın en önemli olayları
 140. Depremin kalbine yolculuk
 141. Yerküre'nin yaşı
 142. Anadolu bir zamanlar takımada değilmiş
 143. Kütlesel sapma için ilk araştırmalar
 144. Dünya'nın en derin çöküntüsü
 145. 18. ve 19. Yüzyılda jeoloji
 146. Charles Lyell
 147. 19. Yüzyıl'ın jeoloji derneği
 148. James Hutton
 149. Yerküre'nin kütlesi nasıl hesaplandı?
 150. Jeolojik zaman dizini
 151. Asya depremi günleri kısalttı
 152. biyoLoji
 153. kiimya
 154. Dünyanın İç Yapısı
 155. İllerimiz ve Özellikler
 156. Akarsu Ve Göllerimiz
 157. Coğrafyanın Ortaya Çıkışı
 158. Anatomi (Canlıların Vücut Yapısı İnceleme Bilimi)
 159. Hormon Çeşitleri
 160. sonu 5 ile biten iki haneli bir sayının karesi
 161. Filozoflar// Yaşamlari Ve Savunduklari Düşünceleri
 162. Sofizm (Bilgicilik)
 163. Sosyoloji
 164. Panteizm
 165. Monizm
 166. Aristoteles’in Evren Teorisi
 167. Felsefe ve Müzik
 168. Agnostisizm
 169. Gnostisizm
 170. Politeizm
 171. Spiritüalizm
 172. Teozofi
 173. Estetik Felsefe.
 174. Aydınlanma Çağı
 175. Batı felsefesi
 176. Doğu felsefesi
 177. Ortaçağ felsefesi
 178. Rönesans felsefesi
 179. 17. yüzyıl felsefesi
 180. Eleştirel teori
 181. Nedensellik
 182. Hapishanelerin Suçluluk Üzeindeki Caydırıcı Etkisi Nedir.
 183. Felsefenin Değeri
 184. İntiharın Sosyolojik Nedenleri
 185. Felsefenin Sonu
 186. Tin Nedir?
 187. Felsefenin Kavram Ve Yöntemi
 188. Liberalizm
 189. Anarşizm
 190. Ruh Sağliği
 191. Jean Paul Sartre (1905-1980)
 192. Olasılık(Ayrıntılı anlatım..)
 193. 1966-2007 ÖSS de Çıkmış Sorular Gruplandırması..
 194. Uluslararası Boyutlarda Anadolu ve Kafkasya Ekseninde Ermeni Sorunu
 195. Ufak Şeyleri Dert Etmeyin
 196. Beyaz Kale kitap özeti
 197. 21. Yüzyılda Türkiye
 198. 50nci Yaşında İsrail
 199. Beş Sevgi Dili
 200. Benim Adım Kırmızı
 201. Ağrı dağı efsanesi
 202. Da Vinci' nin Şifresi ve Madam Bovary
 203. Futbol nedir?(beden eğitimi)
 204. Küreselleşmenin Olumlu Yanları
 205. Toplumsal Dayanışmanın Bizler ve Ülkemiz için Önemi
 206. Türkiye'deki Sulak Alanlar
 207. Termİk santral
 208. Yeraltu Suyu Seviyesi
 209. Diller Coğrafyası
 210. TÜrk Ellerİ BaŞkurtİstan (Kurtistan kürdistan deil yanlıs anlasılmasın )
 211. Türkiye Iklimi//iklim Tipleri//türkiyede Basinç Ve Rüzgarlar
 212. Jeolojİk devİrler
 213. Türkiye Fiziki Haritası
 214. Yeralti sulari ve kaynaklar
 215. ÜlKeLer BaşKeNtLeRi PaRa BiRiMleri DiLLeri Vs..
 216. TÜrkİye akarsulari
 217. Dünya’nin Eksen Eğikliği Ve Sonuçlari
 218. Ülkemizde Madencilik Ve Enerji Kaynakları
 219. GÖllerİn oluŞumu
 220. Bitki Türleri
 221. Volkanik Dağlar
 222. Sağlık Meslek Liseleri için "Sabah ve Akşam Tuvaleti" konu anlatımı
 223. Dünya Tarihindeki Harikalar
 224. Elementlerİn sİmgelerİ
 225. Madde
 226. Mol hesaplama yÖntemlerİ
 227. 9. sınıf kimya testi
 228. Bilimsel Çalışma Yönteminin Basamakları:
 229. Hayvansal dokular
 230. Nesli tükenen canlılar hakkında
 231. Canlilarin ortak Özellİklerİ
 232. Klonlama
 233. Bİyolojİnİn Önemİ, bİyolojİ nedİr?
 234. Dev Biyoloji Terimleri Sözlüğü
 235. Biyoloji 9. sınıf ders sunuları
 236. Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
 237. Türkiye Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi
 238. Atom'un Keşfi
 239. edatlar ile ilgili bilgi
 240. Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Slayt
 241. Lise Edebiyat Tümü ( 1907 мємσx 1907) Farkıyla
 242. 1966-2005 ÖSS/ÖYS matematik soruları burada(öss ile ilgili soru paylaşımları buraya)
 243. Güneydoğu’dan Öyküler 1-Hakan
 244. Günü Kurtarma sanatı II- Abdülhamid’in Yöneticilik Sırları
 245. Günü Yakalayın
 246. Haçlı seferleri
 247. Han Duvarları
 248. Hasat Zamanıdır Yaşlılık
 249. Hayalleri Olanlar Kitap Özeti
 250. Hayat Çizgisi